Datové schránky pro OSVČ od roku 2023

Fyzické podnikající osoby – živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné, tedy i OSVČ bez identifikačního čísla, mají povinnost nově komunikovat se státem prostřednictvím datové schránky.

Datové schránky jsou aktivovány automaticky. Stát po aktivaci datové schránky rozesílá přihlašovací údaje dopisem. K zavádění „datovek“ dochází postupně ve třech vlnách od ledna do března roku 2023.

Příručka pro OSVČ zdarma

Nastavte si datovku tak, aby Vám automaticky posílala upozornění (notifikaci) na novou datovou zprávu e-mailem nebo v SMS zprávě. Datová schránka není e-mailová schránka. Jak si neuložené zprávy archivovat, aby se nesmazaly? Hospodářská komora vydala pro živnostníky a další OSVČ praktickou příručku s důležitými informacemi jak s datovkou pracovat. Ke stažení je zdarma. Stačí zadat svůj e-mail. Automaticky se přihlásíte i k odběru důležitých informací.

Co Vám příručka přinese

Výhody datové schránky

Otázky & odpovědi

Loader image

Státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Všechny úřady mají povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s každým, kdo ji má zřízenou. Povinně ze zákona mají datovou schránku zřízeny všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. Od roku 2023 mají povinnost datovou schránku používat také podnikající fyzické osoby (živnostníci a OSVČ). Datová schránka bude zřízena také právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se např. o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.

Ano. Datová schránka bude zřízena i osobám samostatně výdělečně činným, které mají živnost pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. po ukončení podnikání.

Ne. V případě, že podnikání bylo ukončeno (tj. výmaz zákonem stanovené evidence a ukončení podnikání), datová schránka zřízena nebude.

Přihlaste se o příručku zdarma

Jste OSVČ? Naučte se svou datovou schránku obsluhovat. Přihlaste se k odběru novinek a pošleme Vám bezplatně praktickou příručku.