Rubriky
Informace

Daňové přiznání s datovkou. Nová povinnost, která ale ušetří čas

Zavádění datových schránek pro OSVČ představuje mj. novou povinnost: posílat tzv. formulářová podání v elektronické podobě, což se může týkat i podání daňového přiznání za předchozí zdaňovací období. Mají OSVČ skutečně ve všech případech povinnost daně vyřizovat datovou schránkou, nebo mají i jiné možnosti? A hrozí jim za nesplnění této povinnosti nějaký postih?

K podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě lze využít nejen datovou schránku, ale i další způsoby elektronické komunikace jako je webová aplikace Online Finanční úřad nebo Elektronické podání pro Finanční správu (obě jsou dostupné na portálu www.mojedane.cz).

Elektronicky podat přitom ale neznamená odeslat elektronickou podobu daňového přiznání např. v často používaném formátu PDF apod. Daňové přiznání musí být odesláno ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tj. ve strukturovaném XML souboru, což výše dvě zmiňované aplikace samozřejmě umí.

Podání tak v podstatě spočívá jen ve vyplnění polí příslušného elektronického formuláře a jeho odeslání, ať již prostřednictvím datové schránky a přiloženého XML souboru nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní finanční správy po provedení příslušné autorizace odesílající osoby.

Na druhou stranu fyzické osoby nepodnikající, které si datovou schránku zřídily v minulosti dobrovolně, povinnost podávat přiznání elektronicky nemají. Podrobnější informace, jak s Finanční správou komunikovat elektronicky, naleznete na jejím oficiálním webu ZDE.

Ještě letos se lze online přiznání vyhnout

Letos (tedy pro přiznání vztahující se k roku 2022) se mohou živnostníci povinnému elektronicky podanému přiznání ještě vyhnout. Zřizování datových schránek probíhá postupně až do 31. března a lze logicky očekávat, že u některých datových schránek může jejich zpřístupnění proběhnout až během, nebo na začátku dubna.

Povinnost provádění tzv. formulářových podání v elektronické podobě je přitom podmíněna nejen zřízenou, ale i právě zpřístupněnou datovou schránkou. Jinými slovy, dokud OSVČ nebude mít datovou schránku ještě zpřístupněnou, může podat daňové přiznání klasicky v papírové podobě.

Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením do ní, nejpozději však patnáctým dnem po neúspěšném doručení přístupových údajů. Kdo chce tedy podat daňové přiznání papírově, může tak ještě učinit do cca dvou týdnů poté, co mu úřad datovou schránku zřídí a pošle mu přihlašovací údaje (nesmí si ji však zpřístupnit svým přihlášením).

Výhody elektronického podání

Termín pro podání papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je tak až úterý 2. května. Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání ještě delší, a to až do pondělí 3. července. Zároveň, pokud jakýkoliv podnikatel nechce svůj čas trávit zbytečně ve frontě na finančním úřadě či na poště, pak je podání elektronickou cestou jasná volba.

Jaké mohou hrozit sankce?

Pokud podnikatel podá přiznání k dani v listinné podobě i přesto, že měl povinnost učinit tak elektronickou cestou, vystavuje se riziku pokuty. Kdo přiznání elektronicky nepodá, a ani na výzvu správce daně toto nenapraví, poté mu automaticky vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč.

Potřebujete další tipy a triky na používání datové schránky? Stáhněte si zdarma příručku, kterou vypracovala Hospodářská komora České republiky.

Ke stažení příručka na datové schránky