Rubriky
Informace

Datové schránky. Co umí a jakou agendu nahrazují?

Datová schránka je elektronické úložiště s maximální možnou mírou ochrany sloužící k přijímání a odesílání dokumentů, u kterého máte vždy garantováno, s kým na dálku komunikujete, neboť vydání přístupových údajů konkrétnímu uživateli podléhá jeho ověření totožnosti.

Datová schránka svým držitelům umožňuje:

 • rychle a bezplatně elektronicky komunikovat se všemi úřady v ČR,
 • rychle a za mírný poplatek elektronicky komunikovat se všemi právnickými a fyzickými podnikajícími osobami, případně i s nepodnikajícími fyzickými osobami, které nemají příjem placených datových zpráv omezen,
 • jednoduše odesílat a přijímat elektronické dokumenty formou tzv. datových zpráv,
 • využívat datovou schránku kdykoli a kdekoli, kde je dostupné připojení k internetu,
 • provádět individuální uživatelské nastavení samotného prostředí datové schránky
 • využívat další komerční a nekomerční služby týkají se datových schránek           

Datové schránky postupně nahrazují klasický způsob doručování dokumentů v listinné podobě. Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa.

Co lze „datovkou“ online vyřídit / zjistit

 • žádost o vydání občanského nebo řidičského průkazu
 • podání daňového přiznání
 • vyúčtování záloh zdravotního pojištění za OSVČ, přehled plateb a penále nebo zaslání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně
 • agendu spojenou s nemocenským pojištěním
 • zaslání přehledu důchodového pojištění
 • vklady do katastru nemovitostí
 • výpisy z veřejných rejstříků
 • informace o blížícím se konci platnosti pravidelné technické prohlídky vozidla
 • žádost o rodičovský příspěvek
 • informaci o dopravním přestupku
 • a mnoho dalších záležitostí

Pozor na fikci doručení. Nastavte si notifikaci e-mailem nebo přes SMS

Na přijaté úřední datové zprávy se, tak jako u zásilek v listinné podobě, aplikuje tzv. fikce doručení. Ta má zabránit snaze adresáta odkládat účinnost úředních rozhodnutí nepřevzetím dané zásilky. Obecně tedy platí, že se zásilka považuje za doručenou po uplynutí 10denní lhůty bez ohledu na to, zda ji adresát skutečně četl nebo zda se uživatel datové schránky do „datovky“ přihlásil. Při odesílání datových zpráv veřejným institucím fikce doručení neplatí. Zpráva se považuje za dodanou v momentě odeslání z datové schránky odesílatele (podnikatele či fyzické osoby).

Nejjednodušší způsob, jak minimalizovat riziko právních nesnází, je aktivace e-mailové či SMS notifikace. Jen tak budete upozorněni na každou příchozí datovou zprávu, ať již na e-mail či na mobilní telefon.

Komunikace se státem skrze „datovku“ je bezplatná

Zatímco komunikaci s orgány veřejné moci je bezplatná, ostatní datové zprávy jsou zpoplatněné jednotnou sazbou 10 Kč. Komunikovat tak lze nejen se všemi úřady, ale i se všemi právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které mají datovou schránku zřízenou a zpřístupněnou, ale i s nepodnikajícími fyzickými osobami, které nemají omezen příjem tzv. poštovních datových zpráv.

Pozor: Všechny datové zprávy zůstávají v datové schránce uložené max. 90 dnů od data doručení. Důležité dokumenty je tak třeba zálohovat např. do počítače nebo na jiné vhodné datové úložiště. Alternativně můžete využít bezplatný úložný prostor na Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz) nebo své datové zprávy uložit prostřednictvím komerční služby České pošty do tzv. datového trezoru.

Výše poplatku za datový trezor se odvíjí od počtu uložených zpráv.

Kapacita dle počtu uchovávaných zpráv (roční cena s DPH)

20 zpráv*        120 Kč

50 zpráv*        360 Kč

100 zpráv        720 Kč

200 zpráv        1 320 Kč

500 zpráv        3 300 Kč

1000 zpráv      5 900 Kč

2000 zpráv      11 800 Kč

5000 zpráv      29 500 Kč

Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě až 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce max. 90 dnů, k tomu uživatel při založení datové schránky dostane automaticky Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce. Datový trezor na zkoušku tedy bude aktivní až 6 měsíců.

Službu lze kdykoliv ukončit nebo přejít na placenou verzi, a to objednáním služby na www.datovy-trezor.cz nebo přímou platbou z předplaceného kreditu. Ten lze online zaplatit platební kartou.

Uvítali byste další tipy a triky na používání datové schránky? Stáhněte si zdarma příručku, kterou vypracovala pro OSVČ Hospodářská komora České republiky.

Ke stažení příručka na datové schránky