Rubriky
Informace

Mám pozastavenou živnost. Bude mi zřízena datová schránka?

Pozastavení živnosti nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka tedy bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenou. Důvodem k nezřízení či ke znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Datové schránky se od nového roku postupně zřizují všem fyzickým podnikajícím osobám, které jsou zapsáni v tzv. Registru osob, a ještě si ji na vlastní žádost nezřídili. Rozhodný je tedy zápis podnikající fyzické osoby v Registru osob s přiděleným identifikačním číslem.

Datovou schránku je možné jejím držitelem znepřístupnit, nikoliv však zrušit, ale to pouze v případě, že se jedná o datovou schránku fyzické osoby nepodnikající. Její znepřístupnění lze v tomto případě provést buď na žádost, např. na kontaktních místech Czech POINT nebo po přihlášení do datové schránky přímo v jejím nastavení.

V případě datových schránek zřizovaných podnikajícím fyzickým osobám ze zákona, takto zřízenou datovou schránku znepřístupnit nelze. Znepřístupnění může proběhnout pouze ze zákonných důvodů, tj. např. z důvodu výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (po ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě apod. K vlastnímu zrušení datové schránky dojde ze zákona až po uplynutí tří let od jejího znepřístupnění.

Když už datovou schránku mám

Ti, co si datovou schránku v minulosti dobrovolně zřídili jako občané (fyzické osoby nepodnikající) a přitom podnikají, a doposud si datovou schránku podnikající fyzické osoby nezřídili, budou mít nově datové schránky dvě – jednu občanskou a druhou podnikatelskou.

Přístupové údaje do státem nově zřízené podnikatelské schránky jim v tomto případě nebudou doručeny poštou, ale budou jim doručeny do datové schránky občanské, tj. té, kterou už mají a používají.  

V případě, že si podnikající fyzická osoba úspěšně zřídila datovou schránku podnikající fyzické osoby na žádost ještě před tím, než se stalo její zřízení od letošního roku pro ni povinné, poté ji samozřejmě již žádná další datová schránka zřízena nebude a neobdrží tak ani žádné další přístupové údaje.

Potřebujete další tipy a triky na používání datové schránky? Stáhněte si zdarma příručku, kterou vypracovala pro OSVČ Hospodářská komora České republiky.

Ke stažení příručka na datové schránky